Дневникът на едно нежелано дете


напред


 Защото Ти си образувал вътрешностите ми,
Обвил си ме в утробата на майка ми.
Псалм139:13